banner-servers-2
Erkend door het Ministerie van Veiligheid en Justitie

Organisatie & Informatie

Het is mogelijk om onze afgevaardigden uw vraagstelling vrijblijvend voor te leggen, maar hierbij is het van belang dat u uw casus schriftelijk aan ons voorlegt. U kunt hiervoor het contactformulier onder uw verzoek, aan de rechterzijde van deze pagina, hanteren maar ook een e-mail of brief zenden.

Wij zullen uitsluitend verzoeken in behandeling nemen indien u uw identiteit bij ons bekend maakt. Dit is conform de wet- en regelgevingen, maar ons inziens vooral uit veiligheid voor alle betrokkenen. Een rechercheur neemt uitsluitend legitieme verzoeken in behandeling en zal bepalen of een wettelijke grondslag voor onderzoek bestaat en dit aan u kenbaar maken, waarna een verdere intake in gang kan worden gezet. Uiteraard worden alle verzoeken en aangeleverde (persoons- en of bedrijfs)gegevens volledig / strikt vertrouwelijk behandeld.

Verder treft u hieronder informatie over onze organisatie en verwijzingen naar andere instanties.

  • Voor het verlenen van particuliere recherchediensten beschikt onze organisatie over de in Nederland wettelijke verplichte POB- vergunning, welke is uitgegeven door het Ministerie van Veiligheid en Justitie: POB 1001. De afkorting POB staat voor Particulier Onderzoeksbureau.

  • Voor het uitwisselen van kennis op het gebied van onderzoek, wijzigingen in wetten en regels maar ook om als collectief aanspreekpunt voor het Ministerie van Veiligheid en Justitie te fungeren, zijn wij vanaf de oprichting van onze organisatie in 2005 actief verbonden aan de Branchevereniging voor Particuliere Onderzoeksbureaus BPOB (voorheen: Detective Society).

  • Door een jaarlijks terugkerende audit binnen onze organisatie, welke wordt afgenomen door afgevaardigden van de onafhankelijke doch branchegerelateerde Stichting N’Lloyd, zijn wij inmiddels reeds vele jaren in het bezit van het Keurmerk Particulier Onderzoeksbureau. Binnen Stichting N’lloyd en bij de BPOB is DMK bekend onder Keurmerknummer: BPOB-011.

  • Een onderbouwing van de persoonsgegevensverwerking door rechercheurs van DMK is gegeven aan en goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) te ’s-Gravenhage. Toestemming is wettelijk verplicht en DMK is in het Meldingenregister bekend onder registratienummer: 1293717.

  • Het Nederlandse hoofdkantoor van onze organisatie is geregistreerd in het handelsregister van
    de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 51727331. Stichting Grootschalige Opsporing Vermiste Personen (GOVP) is ook in het Nederlandse handelsregister bekend onder: 56272758.

ap_logo
Branchevereniging voor Particuliere Onderzoeksbureaus
stichting_nlloyd
logo_rechtspraak
ssl_logo
logo_fraudehelpdesk
logo_knb
logo_nova
Staatscourant-logo
Meld Misdaad Anoniem
korpscheftaken_den_haag-transparant
Logo DMK Recherche

Uw verzoek voorleggen

DMK Recherche & Advies BV
Postbus 1184
2260 BD Leidschendam
Holland / The Netherlands

Netherlands
United-Kingdom
Germany
Spain

© Copyright DMK Recherche 2005 – 2018